Info

Rada Doktorantów jest najwyższym organem samorządu doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Celem naszej działalności jest reprezentowanie interesów oraz obrona praw wszystkich doktorantów uczelni. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Kontakt

Rada Doktorantów UG: Przewodniczący RD UG: mgr Piotr Zieliński (Wydział Prawa i Administracji) piotr.zielinski@ug.edu.pl Wnioski o dofinansowania prosimy składać u p. Weroniki Butzy w rektoracie (ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pok. nr 503).

Akty Prawne

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim Regulamin Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego Regulamin Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Regulamin przyznawania Nagród Rektora dla Doktorantów Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego Regulamin Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Komisja Budżetowa

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego przyznaje dofinansowanie indywidualnym doktorantom, wydziałowym radom doktorantów oraz organizacjom doktoranckim (np. kołom naukowym). Indywidualni doktoranci mogą otrzymać dofinansowanie (do 1000 zł) na wyjazdy konferencyjne (wyłącznie, gdy wygłaszają na nich referaty lub prezentują postery) oraz kwerendy naukowe (w tym również wyjazdy na badania terenowe) i szkolenia (do 400 zł). Dystrybuowaniem środków zajmuje Read more about Komisja Budżetowa[…]

Informacje dla składających wnioski

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI? Wszystkie wnioski o dofinansowanie należy składać u Pani Weroniki Butza [Dział Kształcenia, budynek nowego rektoratu, pokój 503, piąte piętro, tel. (+58) 523 23 36, e-mail: weronika.butza@ug.edu.pl].   WZORY WNIOSKÓW, INSTRUKCJA I NOWY REGULAMIN Wniosek do KB RD UG dla doktorantów Wniosek do KB RD UG dla organizacji Instrukcja dla wnioskodawców do KB RD Read more about Informacje dla składających wnioski[…]

Dofinansowanie na Konferencję

Wymagane dokumenty (warunkiem koniecznym jest prezentowanie posteru/referatu): podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje odnośnie do konferencji: miejsce i data konferencji, typ, polska czy zagraniczna); abstrakt (nawet w przypadku, gdy nie wysyła się abstraktu na konferencję); potwierdzenie przyjęcia abstraktu (może być wydruk z planu konferencji z nazwiskiem wnioskodawcy); szczegółowy kosztorys (a w przypadku Read more about Dofinansowanie na Konferencję[…]

Dofinansowanie na Szkolenie

Wymagane dokumenty: podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego (musi zawierać informacje odnośnie do szkolenia: pełna nazwa organizatora, miejsce, czas szkolenia, typ, itp.); program szkolenia; kosztorys z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 400 zł; potwierdzenie rejestracji na szkolenie; w przypadku wniosku składanego po powrocie ze szkolenia w kraju, potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu; Read more about Dofinansowanie na Szkolenie[…]