Dofinansowanie na Konferencję

Wymagane dokumenty (warunkiem koniecznym jest prezentowanie posteru/referatu):

  • podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje odnośnie konferencji: miejsce i data konferencji, typ, polska czy zagraniczna);
  • abstrakt (nawet w przypadku, gdy nie wysyła się abstraktu na konferencję);
  • potwierdzenie przyjęcia abstraktu (może być wydruk z planu konferencji z nazwiskiem wnioskodawcy);
  • szczegółowy kosztorys (a w przypadku składania wniosku przed wyjazdem – kosztorys wstępny) z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1000 zł.
  • w przypadku konferencji zagranicznej, kopia wniosku o udzielenie zgody na wyjazd służbowy za granicę, który został rozpatrzony pozytywnie przez bezpośredniego przełożonego, dysponenta środków oraz prorektora Uniwersytetu Gdańskiego właściwego do spraw nauki lub współpracy z zagranicą.

 

Brak tych załączników spowoduje nierozpatrzenie wniosku.

سایت بازی انفجار