Dofinansowanie na Konferencję

Wymagane dokumenty (warunkiem koniecznym jest prezentowanie posteru/referatu):

  • Podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje odnośnie konferencji: miejsce i data konferencji, typ, krajowa albo zagraniczna), złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego;
  • Abstrakt (nawet w przypadku, gdy nie wysyła się abstraktu na konferencję);
  • Potwierdzenie przyjęcia abstraktu (może być wydruk z programu konferencji z nazwiskiem wnioskodawcy lub e-mail z potwierdzeniem zakwalifikowani);
  • Szczegółowy kosztorys (a w przypadku składania wniosku przed wyjazdem – kosztorys wstępny) z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1000 zł.
  • W przypadku konferencji zagranicznej, kopia wniosku o udzielenie zgody na wyjazd służbowy za granicę, który został rozpatrzony pozytywnie przez bezpośredniego przełożonego, dysponenta środków oraz prorektora Uniwersytetu Gdańskiego właściwego do spraw nauki i współpracy z zagranicą.

 

Brak tych załączników spowoduje nierozpatrzenie wniosku.