Komisja Budżetowa

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego przyznaje dofinansowanie indywidualnym doktorantom, wydziałowym radom doktorantów oraz organizacjom doktoranckim (np. kołom naukowym). Indywidualni doktoranci mogą otrzymać dofinansowanie (do 1000 zł) na wyjazdy konferencyjne (wyłącznie, gdy wygłaszają na nich referaty lub prezentują postery) oraz kwerendy naukowe (w tym również wyjazdy na badania terenowe) i szkolenia (do 400 zł). Dystrybuowaniem środków zajmuje się Komisja Budżetowa Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.