Komisje

Senat Uniwersytetu Gdańskiego:

 • mgr Piotr Zieliński (WPiA UG, ex officio)
 • mgr Jakub Sommer (WPiA UG)

Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju:

 • mgr Ewa Lubiszewska (WF UG)

Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą:

 • mgr Barbara Galikowska (MSDB UG-GUMed)

Senacka Komisja Budżetu i Finansów:

 • mgr Piotr Zieliński (WPiA UG)

Senacka Komisja ds. Kształcenia i Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:

 • mgr Jakub Sommer (WPiA UG)

Senacka Komisja ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii:

 • mgr Agata Woźniak (MWB UG-GUMed)

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich:

 • mgr Dominik Bień (WNS UG)

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów :

 • mgr Patryk Zalewski (MSDB UG-GUMed)
 • mgr Michał Pierański (MWB UG-GUMed)
 • mgr Gabriela Brzuska (MWB UG-GUMed)
 • mgr Kamila Butowska (MWB UG-GUMed)
 • mgr Piotr Syczak (WH UG)
 • mgr Monika Kwiatkowska (WH UG)
 • mgr Natalia Lubińska (WH UG)
 • mgr Paweł Łapiński (WF UG)
 • mgr Krystyna Weiher – Sitkiewicz (WF UG)
 • mgr Paulina Mech (WCH UG)
 • mgr Małgorzata Bogunia (WCH UG)
 • mgr Oktawian Stachurski (WCH UG)
 • mgr Gabriel Janion (WF UG)
 • mgr Marta Zimna (MSDB UG-GUMed)

Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów :

 • mgr Grzegorz Fortuna (WF UG)
 • mgr Justyna Stiepanow (WF UG)
 • mgr Ewa Lubiszewska (WF UG)
 • mgr Adam Lubocki (WH UG)
 • mgr Rafał Kamiński (WH UG)
 • mgr Paulina Wesołowska (WH UG)
 • mgr Zofia Konarzewska (SDNŚiP UG)
 • mgr Maciej Kosiński (MWB UG-GUMed)
 • mgr Barbara Galikowska (MSDB UG-GUMed)
 • mgr Jakub Sommer (WPiA UG)
 • mgr Milena Pieńkos (WCH UG)
 • mgr Anna Romanowska (WCH UG)
 • mgr Dominik Bień (WNS UG)
 • mgr Agata Woźniak (MWB UG-GUMed)

Rada Biblioteczna:

 • mgr Ewa Lubiszewska (WF UG)

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów UG

 • mgr Katarzyna Semrau (WNS UG)
 • mgr Piotr Syczak (WH UG)
 • mgr Agata Woźniak (MWB UG-GUMed)

Komisja Budżetowa Rady Doktorantów UG

 • mgr Piotr Zieliński (WPiA UG)
 • mgr Jakub Sommer (WPiA UG)
 • mgr Justyna Stiepanow (WF UG)
 • mgr Maciej Kosiński (MWB UG-GUMed)
 • mgr Katarzyna Semrau (WNS UG)