Kontakt

Rada Doktorantów UG:

Przewodniczący RD UG: mgr Piotr Zieliński (Wydział Prawa i Administracji)

piotr.zielinski@ug.edu.pl

Wnioski o dofinansowania prosimy składać u p. Weroniki Butzy w rektoracie (ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pok. nr 503).