Dofinansowanie na Kwerendę

Wymagane dokumenty:

  • Podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje dotyczące kwerendy: gdzie, kiedy, cel wyjazdu, itp.), złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego;
  • Kosztorys z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 400 zł;
  • Zaświadczenie od promotora/opiekuna naukowego o planowanej kwerendzie;
  • W przypadku wniosku składanego po powrocie z kwerendy
    krajowej, szczegółowy kosztorys wyjazdu, informacje o efektach przeprowadzenia kwerendy oraz zaświadczenie od opiekuna naukowego albo promotora potwierdzające przeprowadzenie kwerendy;
  • W przypadku kwerendy zagranicznej, kopia wniosku o udzielenie zgody na wyjazd służbowy za granicę, który został rozpatrzony pozytywnie przez bezpośredniego przełożonego, dysponenta środków oraz Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego właściwego do spraw nauki lub współpracy z zagranicą.

 

Brak tych załączników spowoduje nierozpatrzenie wniosku.