Prezydium RD UG

  • Przewodniczący: mgr Piotr Zieliński (piotr.zielinski@ug.edu.pl)
  • Wiceprzewodnicząca:  mgr Justyna Stiepanow
  • Sekretarz: mgr Maciej Kosiński
  • Pełnomocnik przewodniczącego ds. doktorantów z niepełnosprawnościami: mgr Gabriel Janion