Prezydium RD UG

  • Przewodniczący: mgr Piotr Zieliński (piotr.zielinski@ug.edu.pl)
  • Wiceprzewodniczący:  mgr Jakub Sommer
  • Sekretarz: mgr Justyna Stiepanow
  • Pełnomocnik przewodniczącego ds. doktorantów z niepełnosprawnościami:
    mgr Gabriel Janion

    *Uczelniany Komisarz Wyborczy: mgr Dominik Bień