Dofinansowanie na Szkolenie

Wymagane dokumenty:

  • Podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje odnośnie szkolenia: pełna nazwa organizatora, miejsce, czas szkolenia, typ, itp.), złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego;
  • Program szkolenia;
  • Kosztorys z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 400 zł;
  • Potwierdzenie rejestracji na szkolenie;
  • W przypadku wniosku składanego po powrocie ze szkolenia
    w kraju, potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu;
  • W przypadku szkolenia zagranicznego, kopia wniosku o udzielenie zgody na wyjazd służbowy za granicę, który został rozpatrzony pozytywnie przez bezpośredniego przełożonego, dysponenta środków oraz prorektora Uniwersytetu Gdańskiego właściwego do spraw nauki lub współpracy z zagranicą.

 

Brak tych załączników spowoduje nierozpatrzenie wniosku.