Skład RD UG

Skład Rady Doktorantów

Uniwersytetu Gdańskiego 2018-2020

 

 

Prezydium:

 

Przewodniczący: mgr Piotr Zieliński (WPiA UG)

 

Wiceprzewodniczący: mgr Jakub Sommer (WPIA UG)

 

Sekretarz: mgr Justyna Stiepanow (WF UG)

 

Pełnomocnik przewodniczącego ds. doktorantów z niepełnosprawnościami: mgr Gabriel Janion (WF UG)

 

Wydział Nauk Społecznych:

 

mgr Katarzyna Semrau (WNS UG)

 

Wydział Filologiczny:

 

mgr Ewa Lubiszewska (WF UG)

 

mgr Balbina Tarnowska (WF UG)

 

Wydział Historyczny:

 

mgr Adam Lubocki (WH UG)

 

mgr Natalia Lubińska (WH UG)

 

Wydział Biologii:

 

mgr Mateusz Puchalski (WB UG)

 

mgr Krzysztof Kubiak (WB UG)

 

mgr Martyna Jankowska-Jarek (WB UG)

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMED:

 

mgr Agata Woźniak (MWB UG i GUMED)

 

mgr Maciej Kosiński (MWB UG i GUMED)

 

Wydział Chemii:

 

mgr Oktawian Stachurski (WCH UG)

 

mgr Małgorzata Witkowska (WCH UG)

 

Wydział Oceanorafii i Geografii:

 

mgr inż. Agnieszka Szczerba (WOiG UG)

 

mgr Urszula Kwasigroch (WOiG UG)

 

Wydział Prawa i Administracji:

 

mgr Jan Buławski (WPiA UG)

 

mgr Joanna Moroz (WPiA UG)

 

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii (UG-GUMed):

 

mgr Barbara Galikowska (MSDB UG-GUMed)

 

mgr Marta Zimna (MSDB UG-GUMed)

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

 

mgr Zofia Konarzewska (SDNŚiP)

 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych:

 

mgr Piotr Gajewski (SDNHiS)

mgr Maciej Zieliński (SDNHiS)

*Uczelniany Komisarz Wyborczy: mgr Dominik Bień (WNS UG)