Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich

Z przyjemnością informujemy, że na ostatnim, VII Zjazdem Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, który był Zjazdem Wyborczym, delegat Uniwersytetu Gdańskiego – mgr Maciej Ciemny – został wybrany do Prezydium DFUP. Gratulujemy! Maciej Ciemny jest doktorantem Wydziału Filologicznego UG. Wolne chwile lubi spędzić z dobrą książką. Jest również entuzjastą muzyki rozrywkowej oraz szeroko rozumianego zjawiska pop-kulturowego.

Konkurs na artykuł popularnonaukowy

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza X konkurs na artykuł popularnonaukowy SKOMPLIKOWANE I PROSTE – MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci. Artykuły powinny popularyzować Read more about Konkurs na artykuł popularnonaukowy[…]

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny – wyzwania, perspektywy

Rada Uczelnianego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza  do udziału w III Konferencji Naukowej Doktorantów „Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny – wyzwania, perspektywy”, która odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2014 roku na Uniwersytecie w Białymstoku. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych z polskich i zagranicznych uczelni. Głównym jej celem jest Read more about Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny – wyzwania, perspektywy[…]

Polski Akademicki Zlot Użytkowników R

SKN Estymator zaprasza na „Polski Akademicki Zlot Użytkowników R 2014” przy współudziale Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który odbędzie się 15-17 października w Poznaniu. Patronat nad wydarzeniem objęli dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego. Read more about Polski Akademicki Zlot Użytkowników R[…]

Posiedzenie KB w lipcu

Lipcowe posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG odbędzie się w czwartek, 10 VII 2014. Wnioski należy składać w Sekretariacie Prorektor ds. Kształcenia do 10 VII 2014 do godziny 14. UWAGA! Będzie to jedyne wakacyjne posiedzenie Komisji Budżetowej – następne spotkanie zaplanowane jest na przełom września/października.