Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny – wyzwania, perspektywy

W imieniu Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku zapraszamy serdecznie do udziału w III Konferencji Naukowej Doktorantów „Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny – wyzwania, perspektywy”, która odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2014 roku na Uniwersytecie w Białymstoku. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych z polskich i zagranicznych uczelni. Głównym Read more about Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny – wyzwania, perspektywy[…]

Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki

Zapraszamy do wzięcia udziału  w VII edycji Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki. Udział w konferencji daje możliwość: – integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki – stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami – podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych – zaprezentowania badań Read more about Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki[…]

XXXIX Seminarium Naukowo Technicznym „Chemistry for Agriculture”

Zapraszamy do udziału w XXXIX Seminarium Naukowo Technicznym „Chemistry for Agriculture”, które odbędzie się w dniach 23 – 26 listopada 2014 w Karpaczu. Seminarium organizowane jest corocznie od 1975 roku, a jego opiekunem naukowym i pomysłodawcą jest prof. Henryk Górecki z Politechniki Wrocławskiej. Nadrzędnym celem Seminarium jest umożliwienie wymiany doświadczeń, zaprezentowania wyników badań oraz dobrych Read more about XXXIX Seminarium Naukowo Technicznym „Chemistry for Agriculture”[…]

Stypendia doktoranckie NBP

Fundacja Narodowego Banku Polskiego zaprasza doktorantów do składania wniosków o stypendia doktoranckie NBP. Celem Programu jest zachęcenie wybitnych studentów do kontynuowania studiów na poziomie doktorskim i pogłębiania wiedzy, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców. Roczne stypendium naukowe wynosi 25 000 zł przyznawane i wypłacane w 10. miesięcznych ratach. O stypendia naukowe Read more about Stypendia doktoranckie NBP[…]