Zmiana władz w Radzie Doktorantów

Szanowne doktorantki, szanowni doktoranci!

Jak zapewne z wielu z Was zauważyło zmienił się skład Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Na wszystkich wydziałach odbyły się już wybory w nowej kadencji 2014-2016. Wkrótce uzupełniony zostanie skład Rady.

W zeszłym tygodniu z przewodniczenia Radzie zrezygnował magister Dominik Walczak, który całkiem niedawno zostały przez członków Rady wybrany na kolejną kadencję. Zrezygnował z przyczyn osobistych.

Może nie jest to najlepsze miejsce, ale najpierw tutaj, a potem osobiście chciałbym koledze Dominikowi podziękować w imieniu wszystkich doktorantów za pracę, którą wykonywał codziennie i sumiennie dbając o interesy i dobro doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Jako przewodniczący cechował się nieograniczoną siłą spokoju i niezmierzoną potęgą łagodności, dzięki czemu spotkania Rady zawsze przebiegały w przyjacielskiej atmosferze wzajemnego szacunku, co w czasach promowania bezwzględnej skuteczności, stale wzrastającej efektywności i nieustającej rywalizacji wcale nie jest oczywistą wartością.

Za to wszystko i wszystko inne serdecznie dziękuję życząc powodzenia na dalszej drodze naukowej, zawodowej i prywatnej, naturalnie.

Po rezygnacji mgra Dominika Walczaka nowym przewodniczącym RD UG zostały wybrany jednogłośnie mgr Maciej Ciemny z Wydziału Filologicznego, dotychczasowy wiceprzewodniczący RD UG. Nową wiceprzewodniczącą RD UG została mgr Anna Krajewska z Wydziału Biologii. Ci doktoranci są również przedstawicielami środowiska słuchaczy studiów trzeciego stopnia w Senacie uczelni.

Z poważaniem

Maciej Ciemny