Najlepsza praca doktorska z zakresu rynku finansowego – konkurs

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 lutego 2015 r. Komisja Nadzoru
Finansowego (KNF) ogłosiła IV edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego
KNF za  Celem
konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku
finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości
piętnastu tysięcy złotych. Zgodnie z uchwałą nr 27/2015 Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie
ogłoszenia konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego Kapituła konkursu
może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień
naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2014 r. upływa 16
sierpnia 2015 r.

Plakat.

Regulamin konkursu dostępny jest również w
serwisie www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR – link:
http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_4_edycja.html