Zebranie RD UG

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
zapraszam na zebranie Rady Doktorantów, ( nie naszego wydziału, ale uczelnianej)
które rozpocznie się 26 marca (czwartek) o godz. 17.30
w sali 132 w budynku Katedry Logopedii (tam gdzie zawsze).