Laboratorium Inwestycji (POIG 3.1) dla doktorantów

Szanowni Państwo,

Do przekazania taka wiadomość od Laboratorium Inwestycji:

Jako Laboratorium Inwestycji realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 3.1 PO IG) w związku z tymzapraszamy doktorantów i pracowników naukowych Państwa Uczelni do zgłaszania pomysłów/projektów na stroniewww.laboratoriuminwestycji.com.

Oferujemy kapitał (od 50 do 800 tys. zł) na założenie i rozwój spółki powstałej w oparciu o zgłoszony pomysł.

prezentacja_LI

plakat LI v2