Zebranie RD UG i spotkanie Komisji Budżetowej

Szanowne siostry doktorantki, drodzy bracia doktoranci,

zapraszam na zebranie RD UG, które odbędzie się 23 kwietnia, czwartek, o godz. 17.30 w sali 132 Katedry Logopedii.

Po zebraniu RD UG odbędzie się spotkanie Komisji Budżetowej, w związku z czym:

Wnioski należy składać do czwartku, 23 kwietnia, do godz. 12.00  u pani Weroniki Butza w Dziale Kształcenia w rektoracie. Ewentualny kontakt: telefon: +48 58 523 23 36, e-mail: weronika.butza@ug.edu.pl .

Od piątku, 24 kwietnia, od godz. 14 można się dowiadywać o decyzjach Komisji Budżetowej RD UG pod wyżej wskazanym kontaktem.

Z poważaniem

Maciej Ciemny