Majowe zebranie RD UG i spotkanie Komisji Budżetowej

Szanowne siostry doktorantki, drodzy bracia doktoranci,

zapraszam na zebranie RD UG, które odbędzie się 22 maja, piątek, o godz. 17.30 w sali 132 Katedry Logopedii.

Po zebraniu RD UG odbędzie się spotkanie Komisji Budżetowej, w związku z czym:

Wnioski należy składać do piątku, 22 maja, do godz. 12.00 u pani Weroniki Butza w Dziale Kształcenia w rektoracie. Ewentualny kontakt: telefon: +48 58 523 23 36, e-mail: weronika.butza@ug.edu.pl .

Od poniedziałku, 25 maja, od godz. 12 można się dowiadywać o decyzjach Komisji Budżetowej RD UG pod wyżej wskazanym kontaktem.

Z poważaniem

Maciej Ciemny