Spotkanie RD UG i Komisji Budżetowej RD UG

Szanowni,

zapraszam na spotkanie 29 października o godz. 17.30 do sali 132 w budynku Katedry Logopedii.
Proszę o obecność bowiem należy wybrać przedstawicieli do komisji senackich, kadencja trwa rok, a przez internet tego nie zrobimy, bowiem głosowania muszą być tajne – są w końcu osobowe.
A już ponaglają nas w tej sprawie z Działu Organizacyjnego.
Jest też kilka innych kwestii:
– trzeba powołać zespół do opracowania nowego regulaminu RD UG i ordynacji wyborczej;
– sprawa HA a przede wszystkim pralek w HA;
– sprawa debaty o stanie studiów doktoranckich, którą powinnyśmy zorganizować w listopadzie razem z imprezą integracyjną;
– pierwsze sygnały o nieprawidłowościach przy składaniu wniosków o stypendia.
Po zebraniu rady odbędzie się spotkanie Komisji Budżetowej RD UG,
dlatego wnioski można do pani Weroniki Butza zanosić do czwartku, 29 października, do godz. 13.
Z poważaniem
Maciej Ciemny