UWAGA! UWAGA! – Zbliża się termin rozliczenia wniosków z Komisji Budżetowej

Szanowni,

proszę wziąć pod uwagę zbliżający się koniec roku i w terminie rozliczyć wnioski z Komisji Budżetowej.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku 2015 i bilansem za rok 2015, informuję, że wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych (rozliczenia zaliczek, przedpłat, faktury płatne gotówką lub przelewem, delegacje, faktury zagraniczne itp.) będą przyjmowane w Dziale Finansowym odpowiednio:

1.      za okres od 01.01.-30.11.2015r. w nieprzekraczalnym terminie
do 15.12.2015r. oraz

2.      za okres od 01.12. – 31.12.2015 w terminie do 15.01.2016r.

Proszę o natychmiastowe przekazywanie dokładnie opracowanych dokumentów, ponieważ odsyłanie i wyjaśnianie może wydłużyć czas rozliczeń i spowoduje naliczenie odsetek karnych za nieterminowe zapłaty.
Ponadto przypominam, że od dnia 15 sierpnia 2015 roku Uniwersytet Gdański zmienił adres siedziby na:

ul. Jana Bażyńskiego 8,
80-309 Gdańsk

W związku z tym informuję, że od tego dnia w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach, notach księgowych itp.) powinien występować nowy adres. Przy dokonywaniu zakupu towarów i usług proszę o informowanie kontrahentów o zmianie adresu i sprawdzanie czy został właściwie wykazany
w dokumencie.

 

Ponadto informuję, że ostatnie spotkanie Rady Doktorantów odbędzie się 17 grudnia o godz. 18. Potem nastąpi też ostatnie w roku zebranie Komisji Budżetowej RD UG. Wyjątkowo będzie ona rozliczać więcej niż jeden wniosek. Dokumenty można składać u pani Weroniki Butza do dnia 17 grudnia (czwartek) do godz. 12.

Z pozdrowieniem

Maciej Ciemny