Ankieta dla doktorantów – Europejska Karta Naukowca

Siostry doktorantki, bracia doktoranci,

proszę pochylmy się nad ankietą, zajmuje kilka minut, a jak przeczytacie niżej – przyda się ją wypełnić.

Szanowni Państwo,
W związku z procesem wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca w Uniwersytecie Gdańskim, bardzo proszę o wypełnienie ankiety. Uzyskane odpowiedzi posłużą do przygotowania strategii w zakresie zarządzania zasobami kadry naukowej oraz planu działań, a następnie UG wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem weryfikację strategii i planu oraz – w przypadku pozytywnej oceny – przyznanie logo HR Excellence in Research. Uzyskanie logo jest bardzo ważne dla naszej uczelni ze względu na możliwość pozyskiwania środków finansowych z programu Horyzont 2020 oraz dodatkowe punkty w ocenie parametrycznej jednostek naukowych.
Pytania zostały przydzielone do 3 obszarów:

  1. Aspekty etyczne i zawodowe
  2. Rekrutacja i ocena pracowników
  3. Rozwój kariery zawodowej i warunki pracy

Po zapoznaniu się z treścią każdego z punktów, bardzo proszę zaznaczyć, czy Państwa zdaniem zasady i zalecenia ujęte w Karcie i Kodeksie są stosowane w Uniwersytecie Gdańskim. Liczymy także na Państwa komentarze ze wskazaniem konkretnych działań usprawniających ich funkcjonowanie w UG.

Wszelkie informacje związane z procesem wdrażania EKN znajdują się na stronie www.ekn.ug.edu.pl

Ankieta jest dostępna pod adresem https://ps.ug.edu.pl do 26 lutego 2016 r. do godz. 15.00.