Wybory rektora – relacja ze spotkań z kandydatami

W dniach 1 marca (spotkanie dla studentów i doktorantów z Prof. Grzegorzem Węgrzynem) i 3 marca (z Prof. Jerzym Gwizdałą i Prof. Grzegorzem Węgrzynem) odbyły się zebrania społeczności akademickiej z kandydatami na rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Byli na nich obecni przedstawiciele samorządu doktorantów UG (Anna Krajewska i Dominik Bień). Wyartykułowali postulaty na rzecz środowiska doktorantów naszej alma mater. Są to:

– konieczność objęcia wszystkich doktorantów stypendium doktoranckim;

– zmniejszenie liczby doktorantów na niektórych wydziałach;

– włączenie do programu studiów doktoranckich zajęć przygotowujących do aplikowania o granty oraz przygotowujących do samodzielnej pracy dydaktycznej;

– włączenie doktorantów jako obserwatorów do komisji rekrutacyjnych na poszczególnych wydziałach.

Obydwaj kandydaci zadeklarowali stworzenie centralnego funduszu, z którego będą przyznawane stypendia dla doktorantów oparte na kryteriach naukowych (niestety, ze względu na brak środków nie będzie możliwości objęcia nim wszystkich doktorantów). Zaprosili również samorząd do współpracy przy opracowaniu kryteriów tego regulaminu. Prof. Węgrzyn zapowiedział też zwiększenie liczby przedstawicieli doktorantów w Senacie i zwiększenie puli na nagrody rektora z 5 tys. do 100 tys. złotych. Prof. Gwizdała planuje stworzenie funduszu grantowego dla młodych naukowców z wydziałów humanistycznych.

Prof. Gwizdała uznał, że zmniejszenie przyjęć na studia III stopnia zależy od przedstawicieli poszczególnych wydziałów i bezpośrednio nie jest w stanie na nich wpłynąć, aczkolwiek może doradzać pewne rozwiązania.

Obydwaj kandydaci uznali konieczność wprowadzenia zajęć związanych z przygotowaniem dydaktycznym i zdobywaniem grantów. Prof. Gwizdała wskazał również dział administracji centralnej, który będzie odpowiedzialny za organizację takich zajęć. Prof. Węgrzyn zaznaczył, że konieczne jest przyznanie doktorantom godzin dydaktycznych do samodzielnego prowadzenia. W innym wypadku za kilka lat może dojść do sytuacji, w której będzie brakować kadry dydaktycznej na uczelni.

Prof. Węgrzyn uznał za dobry pomysł wprowadzenie przedstawicieli doktorantów do komisji rekrutacyjnych w charakterze obserwatorów.

Dodatkowo kandydat z Wydziału Biologii zamierza wprowadzić pulę miejsc dla doktorantów w domach studenckich (jest to ważne w kontekście doktorantów z niepełnosprawnością, do których potrzeb nie są dostosowane hotele asystenckie) oraz budowę dodatkowego domu studenckiego ze żłobkiem i przedszkolem.

Aktualny kanclerz zadeklarował z kolei powołanie spółdzielni mieszkaniowej dla osób z uczelni.

Kandydatom wręczono również artykuł zawierający diagnozę studiów III stopnia wraz z postulatami (dostępny pod adresem https://forumakademickie.pl/fa/2015/11/co-dalej-z-iii-stopniem/).

W imieniu całej społeczności doktorantów UG dziękuję przedstawicielom za udział w spotkaniach i przygotowanie relacji.

Pozdrawiam

Ciemny