Szkoła Zimowa – laureaci

Szanowni, Komisja Konkursowa w związku z brakiem wystarczającej liczby zgłoszonych podań postanowiła na wyjazd do Zakopanego na Szkołę Zimową dla doktorantów skierować wszystkich uczestników konkursu. To następujące osoby: Emil Kwidziński, Aleksandra Fijałkowska, Żaklina Szewczuk. Pozostałe pięć osób wskazała Rada Doktorantów UG. Są to: Elżbieta Benkowska, Agnieszka Kozłowska, Izabela Załuska, Małgorzata Biedulska, Ewelina Lechocka. Szkoła odbywa Read more about Szkoła Zimowa – laureaci[…]

UWAGA! UWAGA! Konkurs Szkoły Zimowej dla Doktorantów!

Szanowni, postanowiliśmy przedłużyć termin przyjmowania podań do konkursu, w którym można wygrać wyjazd na Szkołę Zimową dla Doktorantów w Zakopanem, w dniach 9-14 stycznia 2017. Wypełnione wnioski można zostawiać w sekretariacie Prorektora ds. studenckich do godz. 12 13 grudnia 2016 r. Wyniki obrad komisji zostaną opublikowane 16 grudnia. Więcej szczegółów i wzory wniosków tutaj