Szkoła Zimowa – laureaci

Szanowni,

Komisja Konkursowa w związku z brakiem wystarczającej liczby zgłoszonych podań postanowiła na wyjazd do Zakopanego na Szkołę Zimową dla doktorantów skierować wszystkich uczestników konkursu.

To następujące osoby:

Emil Kwidziński,

Aleksandra Fijałkowska,

Żaklina Szewczuk.

Pozostałe pięć osób wskazała Rada Doktorantów UG. Są to:

Elżbieta Benkowska,

Agnieszka Kozłowska,

Izabela Załuska,

Małgorzata Biedulska,

Ewelina Lechocka.

Szkoła odbywa się w dniach 9 – 14 stycznia. Uczestnicy o szczegółach wyjazdu i przygotowanym harmonogramie szkoleń zostaną powiadomieni drogą mailową.