Ogólnopolska Konferencja Prawa Ochrony Środowiska „Biznes, Regulacje, Innowacje”

W dniu 25 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Prawa Ochrony Środowiska „Biznes, Regulacje, Innowacje”. Warunki uczestnictwa: Udział w Konferencji jest bezpłatny. Rejestracja trwa od 18 kwietnia do 16 maja. Rezygnację z udziału w Konferencji należy przesłać najpóźniej do 20 maja na adres kpos@gdansk.elsa.org.pl Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez Read more about Ogólnopolska Konferencja Prawa Ochrony Środowiska „Biznes, Regulacje, Innowacje”[…]