Wyniki konkursu Szkoły Wiosennej dla Doktorantów „Lokata Rozwoju”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa Szkoły Wiosennej dla Doktorantów „Lokata Rozwoju” w składzie:

dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny (Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego)
dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor nadzwyczajny (Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego)
mgr Piotr Zieliński (Przewodniczący Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego)

biorąc pod uwagę wysoki poziom merytoryczny zgłoszeń postanowiła zakwalifikować do udziału w wyżej wymienionym wydarzeniu:

mgr Margarettę Mielewczyk (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
mgr Paulinę Golińską (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
mgr Kingę Okroj (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego)

Koszty uczestnictwa Laureatek Konkursu w Szkole pokryje Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

W imieniu Komisji Konkursowej serdecznie gratulujemy!