Komunikat w sprawie dofinansowań

W celu rozliczania konferencji organizowanej przez Uniwersytet Gdański, zamiast faktury proszę dostarczyć dwa pisma wewnętrzne: pismo o przeksięgowanie dofinansowania oraz pismo o przelanie dofinansowania. Pisma należy złożyć razem z potwierdzeniem przelewu.
Przeksięgowanie wzór