Konferencja naukowa Wyzwania współczesnej gospodarki

KONFERENCJA NAUKOWA WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI – W PERSPEKTYWIE BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW – 8 CZERWCA 2018 r. ORGANIZOWANĄ PRZEZ WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. Konferencja będzie przeglądem prac oraz doniesień naukowych doktorantów z uczelni z całego kraju. Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem doktorantów w zakresie prowadzonych badań naukowych. Read more about Konferencja naukowa Wyzwania współczesnej gospodarki[…]