Konferencja naukowa Wyzwania współczesnej gospodarki

KONFERENCJA NAUKOWA

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI – W PERSPEKTYWIE BADAŃ MŁODYCH
NAUKOWCÓW – 8 CZERWCA 2018 r.
ORGANIZOWANĄ PRZEZ WYDZIAŁ NAUK
EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE.

Konferencja będzie przeglądem prac oraz doniesień naukowych
doktorantów z uczelni z całego kraju.

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem
doktorantów w zakresie prowadzonych badań naukowych.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia funkcjonowania współczesnej
gospodarki, dotyczące m.in.:
– ekonomiki przedsiębiorstw,
– ekonomii sektora publicznego,
– finansów i rachunkowości,
– zarządzania i marketingu,
– bioekonomii,
– uwarunkowań środowiskowych działalności gospodarczej.

Przedmiotem dyskusji będą także szeroko rozumiane zagadnienia
funkcjonowania gospodarki.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa poprzec formularz zgłoszenia
pod linkiem: http://ls.wne.sggw.pl/index.php/568363/lang-pl.

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Mgr Marta Krystosik
Mgr Joanna Stefańczyk
Wydział Nauk Ekonomicznych
tel. 509 654 872
e-mail:
konferencja_doktoranciwne@sggw.pl

خرید هاست سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار