Pakiet MS Office dla doktorantów UG

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie informuje, że każdy doktorant naszej uczelni zainteresowany otrzymaniem darmowego pakietu MS Office proszony jest o przesłanie wiadomości e-mail na adres: poczta@stud.ug.edu.pl Proponowana treść wiadomości: „jestem doktorantem/doktorantką Wydziału… Proszę o udostępnienie Pakietu MS Office’… Podpis wraz z numerem indeksu”.