Szkolenie BHP

1 października 2019 r. na Portalu Edukacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego Mestwin  (https://pe.ug.edu.pl/) udostępnione zostanie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Doktoranci przyjęci na pierwszy rok do szkoły doktorskiej, mają obowiązek przystąpienia do szkolenia oraz testu z zakresu BHP w terminie od dnia 1 do dnia 31 października. W przypadku doktorantów, którzy zostaną przyjęci do szkoły doktorskiej po dniu 1 października 2019 roku, szkolenie BHP będzie aktywne przez 30 dni od daty jego uruchomienia na Portalu Edukacyjnym.

Obowiązek odbycia szkolenia BHP dotyczy także:

  1. doktorantów przyjętych w drodze przeniesienia z innej uczelni;
  2. doktorantów wznawiających studia doktoranckie po upływie pięciu lat od dnia skreślenia z listy doktorantów.

W przypadku niezaliczenia testu z zakresu BHP, doktoranci będą mogli zaliczyć szkolenie BHP w terminie poprawkowym, to jest między 1 a 30 listopada 2019 roku albo, w przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie po dniu 1 października 2019 roku, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia terminu podstawowego.

Osoba, która nie uzyska zaliczenia w w/w terminach będzie zobligowana do przystąpienia do szkolenia i testu w terminie indywidualnym. Udział w takim szkoleniu jest odpłatny (opłata wynosi 100 zł).