Komisja Budżetowa

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego dysponuje budżetem, który jest wydatkowany na działalność naukową zarówno indywidualnych doktorantów, wydziałowych rad doktorantów, rad doktorantów szkół doktorskich, jak i organizacji doktoranckich (np. kół naukowych). Indywidualni doktoranci mogą otrzymać dofinansowanie (do 1000 zł) na wyjazdy konferencyjne (tylko w wypadku wygłaszania referatu lub prezentacji posterowej) oraz kwerendy naukowe lub szkolenia (do 400 zł).

Dystrybuowaniem środków zajmuje się Komisja Budżetowa Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

خرید هاست سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار