Komisja Budżetowa

Rada Doktorantów UG dysponuje budżetem, który wydatkowany jest na działalność naukową zarówno indywidualnych doktorantów jak i organizacji doktoranckich (np. kół naukowych). Indywidualni doktoranci mogą otrzymać dofinansowanie (do 1000 zł) na wyjazdy konferencyjne (tylko w wypadku wygłaszania referatu lub prezentacji posterowej) oraz kwerendy naukowe lub szkolenia (do 400 zł).

Dystrybuowaniem środków zajmuje się Komisja Budżetowa Rady Doktorantów UG.

سایت بازی انفجار