Zaproszenie do udziału w Konferencji „III Forum Idei Młodych Naukowców”

Szanowni Państwo,

W imieniu Międzywydziałowego Koła Naukowego Doktorantów „Axis Mundi”,  działającego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, zapraszamy do wystąpienia na interdyscyplinarnej konferencji  naukowej pt.:

„III FORUM  IDEI  MŁODYCH  NAUKOWCÓW.  INSPIRACJE  DLA  PROJEKTÓW  INTERDYSCYPLINARNYCH”

Konferencja odbędzie się 24 marca (wtorek) 2020 r. na Kampusie UKSW im.
ks. prof. Ryszarda Rumianka, przy ul. K. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2020 r.

Udział w „Forum Idei Młodych Naukowców” jest bezpłatny. Wymaga jednak  wniesienia wkładu w poczęstunek.

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć tutaj:
cutt.ly/III-Forum-Idei

Pytania jej dotyczące prosimy kierować na adres:
konferencja.forum.idei@gmail.com

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny Konferencji
„III Forum Idei Młodych Naukowców. Inspiracje dla projektów  interdyscyplinarnych”