Znowelizowany Regulaminu Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Szanowni Państwo, przedstawiamy najważniejsze zmiany znowelizowanego Regulaminu Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

W  szczególności zwiększono kwoty maksymalnego możliwego dofinansowania wyjazdów na:

  1. konferencje naukowe (kwotę zwiększono z 1000 PLN do 1500 PLN);
  2. kwerendy naukowe (kwotę zwiększono z 400 PLN do 700 PLN);
  3. szkolenia (kwotę zwiększono z 400 PLN do 500 PLN)

Ponadto, zwiększono kwotę maksymalnego możliwego dofinansowania dla organizacji doktoranckich na realizację potrzeb organizacyjnych związanych z działalnością statutową (np. zakup materiałów biurowych). Tę kwotę zwiększono z 300 PLN do 500 PLN. Organizacje (np. koła naukowe) mogą ubiegać się o takie dofinansowanie nie częściej niż raz w semestrze. Przedmiotowe ograniczenia nie obejmują wydziałowych rad doktorantów oraz rad doktorantów szkół doktorskich. Dotyczą wyłącznie organizacji doktoranckich.

Dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki poniesione w związku z odbytymi wyjazdami konferencyjnymi mogą być składane w terminie 21 dni, a nie – jak to było dotychczas – w terminie 14 dni od dnia powrotu doktoranta z danego wyjazdu.

Niezmiennie rozpatrujemy wnioski dotyczące wydarzeń organizowanych on line. Przypominamy, że na każde posiedzenie wyżej wymienionej komisji wnioski można przesyłać poprzez e-mail na adres: weronika.butza@ug.edu.pl

Zachęcamy do składania wniosków

Komisja Budżetowa RD UG