Informacja o spotkaniu dotyczącym Europejskiej Karty Naukowca

” Szanowni Doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego,   uprzejmie informuję, że w dniu 7 grudnia 2018 roku o godz. 11:00  w sali 411 (IV p.) w budynku rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Jana Bażyńskiego 8, Gdańsk) odbędzie się otwarte spotkanie przedstawicieli Rady Doktorantów z wszystkimi zainteresowanymi doktorantami naszej uczelni. Tematem spotkania będą zagadnienia związane z Europejską Kartą Naukowca. Read more about Informacja o spotkaniu dotyczącym Europejskiej Karty Naukowca[…]

Informacja od Zatoki Nauki o warsztatach

„Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt „Innowacyjne metody dydaktyczne”. Szkolenie odbędzie się w dniu 8 XII 2018 w godzinach od 10.00 do 16.00 . Poprowadzi je dr Agnieszka Małek z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. LICZBA MIEJSC NA WYDARZENIE OGRANICZONA JEST DO 15. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają informacje dotyczące Read more about Informacja od Zatoki Nauki o warsztatach[…]

Pakiet MS Office dla doktorantów UG

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie informuje, że każdy doktorant naszej uczelni zainteresowany otrzymaniem darmowego pakietu MS Office proszony jest o przesłanie wiadomości e-mail na adres: poczta@stud.ug.edu.pl Proponowana treść wiadomości: „jestem doktorantem/doktorantką Wydziału… Proszę o udostępnienie Pakietu MS Office’… Podpis wraz z numerem indeksu”.

Konferencja naukowa Wyzwania współczesnej gospodarki

KONFERENCJA NAUKOWA WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI – W PERSPEKTYWIE BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW – 8 CZERWCA 2018 r. ORGANIZOWANĄ PRZEZ WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. Konferencja będzie przeglądem prac oraz doniesień naukowych doktorantów z uczelni z całego kraju. Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem doktorantów w zakresie prowadzonych badań naukowych. Read more about Konferencja naukowa Wyzwania współczesnej gospodarki[…]

Wydział Prawa i Administracji zaprasza na pokaz filmu „A Conversation”

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Zakład Kryminologii zaprasza na pokaz filmu „A CONVERSATION„. Wydarzenie odbędzie się 4 kwietnia 2018 r., o godzinie 17:00 w Audytorium B na WPiA. Film stanowi ważny wkład w debatę na temat roli sprawiedliwości naprawczej. Został oparty na przedstawieniu międzynarodowego teatru „No Theatre” , odnoszącym się Read more about Wydział Prawa i Administracji zaprasza na pokaz filmu „A Conversation”[…]

Komunikat w sprawie dofinansowań

W celu rozliczania konferencji organizowanej przez Uniwersytet Gdański, zamiast faktury proszę dostarczyć dwa pisma wewnętrzne: pismo o przeksięgowanie dofinansowania oraz pismo o przelanie dofinansowania. Pisma należy złożyć razem z potwierdzeniem przelewu. Przeksięgowanie wzór