BRAKI W DOKUMENTACJI – WAŻNE

W przypadku stwierdzenia braków załączników (brak faktur, faktury wystawione na podmiot inny niż Uniwersytet Gdański, brak biletów, brak potwierdzeń przelewów) Komisja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji w terminie 14 dni. Uzupełniony wniosek jest rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu Komisji. Komisja wzywa do uzupełnienia dokumentacji wyłącznie raz. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych, NIEKOMPLETNY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZOSTAJE Read more about BRAKI W DOKUMENTACJI – WAŻNE[…]

Komisja Budżetowa

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego dysponuje budżetem, który jest wydatkowany na działalność naukową zarówno indywidualnych doktorantów, wydziałowych rad doktorantów, rad doktorantów szkół doktorskich, jak i organizacji doktoranckich (np. kół naukowych). Indywidualni doktoranci mogą otrzymać dofinansowanie (do 1000 zł) na wyjazdy konferencyjne (tylko w wypadku wygłaszania referatu lub prezentacji posterowej) oraz kwerendy naukowe lub szkolenia (do 400 Read more about Komisja Budżetowa[…]

Informacja Rady Doktorantów w sprawie procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do Komisji Budżetowej

Z uwagi na uchwalenie przez Radę Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego nowego Regulaminu Komisji Budżetowej zmianie ulegają zasady przyznawania dofinansowań. Z tego powodu przygotowaliśmy dla was poniższą informację dotyczącą składnia wniosków do Komisji. Zalecamy również, każdemu wnioskującemu samodzielne zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.    1. KOMISJA BUDŻETOWA:  Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego Read more about Informacja Rady Doktorantów w sprawie procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do Komisji Budżetowej[…]

Komisja Budżetowa

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego przyznaje dofinansowanie indywidualnym doktorantom, wydziałowym radom doktorantów oraz organizacjom doktoranckim (np. kołom naukowym). Indywidualni doktoranci mogą otrzymać dofinansowanie (do 1000 zł) na wyjazdy konferencyjne (wyłącznie, gdy wygłaszają na nich referaty lub prezentują postery) oraz kwerendy naukowe (w tym również wyjazdy na badania terenowe) i szkolenia (do 400 zł). Dystrybuowaniem środków zajmuje Read more about Komisja Budżetowa[…]

Informacje dla składających wnioski

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI? Wszystkie wnioski o dofinansowanie należy składać u Pani Weroniki Butza [Dział Kształcenia, budynek nowego rektoratu, pokój 503, piąte piętro, tel. (+58) 523 23 36, e-mail: weronika.butza@ug.edu.pl].   WZORY WNIOSKÓW, INSTRUKCJA I NOWY REGULAMIN Wniosek do KB RD UG dla doktorantów Wniosek do KB RD UG dla organizacji Instrukcja dla wnioskodawców do KB RD Read more about Informacje dla składających wnioski[…]

Dofinansowanie na Konferencję

Wymagane dokumenty (warunkiem koniecznym jest prezentowanie posteru/referatu): podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje odnośnie do konferencji: miejsce i data konferencji, typ, polska czy zagraniczna); abstrakt (nawet w przypadku, gdy nie wysyła się abstraktu na konferencję); potwierdzenie przyjęcia abstraktu (może być wydruk z planu konferencji z nazwiskiem wnioskodawcy); szczegółowy kosztorys (a w przypadku Read more about Dofinansowanie na Konferencję[…]