Informacja Rady Doktorantów w sprawie procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do Komisji Budżetowej

Z uwagi na uchwalenie przez Radę Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego nowego Regulaminu Komisji Budżetowej zmianie ulegają zasady przyznawania dofinansowań. Z tego powodu przygotowaliśmy dla was poniższą informację dotyczącą składnia wniosków do Komisji. Zalecamy również, każdemu wnioskującemu samodzielne zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.    1. KOMISJA BUDŻETOWA:  Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego Read more about Informacja Rady Doktorantów w sprawie procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do Komisji Budżetowej[…]

Komisja Budżetowa

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego przyznaje dofinansowanie indywidualnym doktorantom, wydziałowym radom doktorantów oraz organizacjom doktoranckim (np. kołom naukowym). Indywidualni doktoranci mogą otrzymać dofinansowanie (do 1000 zł) na wyjazdy konferencyjne (wyłącznie, gdy wygłaszają na nich referaty lub prezentują postery) oraz kwerendy naukowe (w tym również wyjazdy na badania terenowe) i szkolenia (do 400 zł). Dystrybuowaniem środków zajmuje Read more about Komisja Budżetowa[…]

Informacje dla składających wnioski

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI? Wszystkie wnioski o dofinansowanie należy składać u Pani Weroniki Butza (Dział Kształcenia, Rektorat, pokój 503, V. piętro, tel. (58) 523 23 36, e-mail: weronika.butza@ug.edu.pl   WZORY WNIOSKÓW, INSTRUKCJA I NOWY REGULAMIN Wniosek do KB RD UG dla doktorantów Wniosek do KB RD UG dla organizacji Instrukcja dla wnioskodawców do KB RD UG Nowy Read more about Informacje dla składających wnioski[…]

Dofinansowanie na Konferencję

Wymagane dokumenty (warunkiem koniecznym jest prezentowanie posteru/referatu): Podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje odnośnie konferencji: miejsce i data konferencji, typ, krajowa albo zagraniczna), złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego; Abstrakt (nawet w przypadku, gdy nie wysyła się abstraktu na konferencję); Potwierdzenie przyjęcia abstraktu (może być wydruk z programu Read more about Dofinansowanie na Konferencję[…]

Dofinansowanie na Szkolenie

Wymagane dokumenty: Podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje odnośnie szkolenia: pełna nazwa organizatora, miejsce, czas szkolenia, typ, itp.), złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego; Program szkolenia; Kosztorys z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 400 zł; Potwierdzenie rejestracji na szkolenie; W przypadku wniosku składanego po powrocie ze Read more about Dofinansowanie na Szkolenie[…]

Dofinansowanie na Kwerendę

Wymagane dokumenty: Podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje dotyczące kwerendy: gdzie, kiedy, cel wyjazdu, itp.), złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego; Kosztorys z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 400 zł; Zaświadczenie od promotora/opiekuna naukowego o planowanej kwerendzie; W przypadku wniosku składanego po powrocie z kwerendy krajowej, Read more about Dofinansowanie na Kwerendę[…]