Dofinansowanie na Szkolenie

Wymagane dokumenty: podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego (musi zawierać informacje odnośnie do szkolenia: pełna nazwa organizatora, miejsce, czas szkolenia, typ, itp.); program szkolenia; kosztorys z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 400 zł; potwierdzenie rejestracji na szkolenie; w przypadku wniosku składanego po powrocie ze szkolenia w kraju, potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu; Read more about Dofinansowanie na Szkolenie[…]

Dofinansowanie na Kwerendę i wyjazdy Badawcze

Wymagane dokumenty: podanie do Komisji Budżetowej Rady Doktorantów UG (musi zawierać informacje odnośnie kwerendy: gdzie, kiedy, cel wyjazdu, itp.); kosztorys z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota nie może przekroczyć 400 zł; zaświadczenie od promotora/opiekuna naukowego o planowanej kwerendzie; w przypadku wniosku składanego po powrocie z kwerendy krajowej, szczegółowy kosztorys wyjazdu, informacje o efektach przeprowadzenia kwerendy oraz Read more about Dofinansowanie na Kwerendę i wyjazdy Badawcze[…]

Rozliczanie wniosków

ZASADY ROZLICZANIA DOFINANSOWAŃ PRZYZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETOWĄ DOKTORANTÓW Finansowane są jedynie wydatki uwzględnione w kosztorysie. Nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów, które nie zostały umieszczone we wniosku. Rozliczenie diety w przypadku wyjazdów krajowych może nastąpić tylko, jeżeli została ona ujęta w kosztorysie oraz uzyskano przed wyjazdem zgodę na wyjazd w postaci druku delegacji podpisanego przez dziekana Read more about Rozliczanie wniosków[…]