Wydział Prawa i Administracji zaprasza na pokaz filmu „A Conversation”

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Zakład Kryminologii zaprasza na pokaz filmu „A CONVERSATION„. Wydarzenie odbędzie się 4 kwietnia 2018 r., o godzinie 17:00 w Audytorium B na WPiA. Film stanowi ważny wkład w debatę na temat roli sprawiedliwości naprawczej. Został oparty na przedstawieniu międzynarodowego teatru „No Theatre” , odnoszącym się Read more about Wydział Prawa i Administracji zaprasza na pokaz filmu „A Conversation”[…]

Komunikat w sprawie dofinansowań

W celu rozliczania konferencji organizowanej przez Uniwersytet Gdański, zamiast faktury proszę dostarczyć dwa pisma wewnętrzne: pismo o przeksięgowanie dofinansowania oraz pismo o przelanie dofinansowania. Pisma należy złożyć razem z potwierdzeniem przelewu. Przeksięgowanie wzór

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2018

POLSKA AKADEMIA NAUK Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2018 Szanowni Państwo, Z przyjemnością informuję o kolejnej edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2017 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województw pomorskich. Read more about Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2018[…]

Pakiet Microsoft Office dostępny dla doktorantów

Szanowni Doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego, uprzejmie informujemy, że każdy doktorant naszej uczelni będzie mógł pobrać na własny użytek najnowszy pakiet Microsoft Office (WORD, EXCEL, POWER POINT etc.). Program będzie dostępny dla doktorantów już niebawem w PORTALU DOKTORANTA (http://www.ps.ug.edu.pl). Zachęcamy do skorzystania! Z pozdrowieniami, Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Wyniki konkursu Szkoły Wiosennej dla Doktorantów „Lokata Rozwoju”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa Szkoły Wiosennej dla Doktorantów „Lokata Rozwoju” w składzie: dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny (Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego) dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor nadzwyczajny (Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego) mgr Piotr Zieliński (Przewodniczący Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego) biorąc pod uwagę wysoki poziom merytoryczny zgłoszeń postanowiła zakwalifikować do Read more about Wyniki konkursu Szkoły Wiosennej dla Doktorantów „Lokata Rozwoju”[…]

Szkoła Wiosenna „Lokata Rozwoju”

W imieniu Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich mamy zaszczyt zaprosić wszystkich doktorantów lat I-III do udziału w Szkole Wiosennej „LOKATA ROZWOJU”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-15 kwietnia 2018 roku w Zakopanem. Doktoranci będą mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu: – doskonalenia warsztatu Read more about Szkoła Wiosenna „Lokata Rozwoju”[…]

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UG

Na wniosek Parlamentu Studentów UG oraz Rady Doktorantów UG, Władze Uniwersytetu Gdańskiego wprowadziły zmiany dla studentów i doktorantów w zakresie dostępu wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie oraz likwidację  jednorazowej opłaty pobieranej na poczet wydania identyfikatora. Powyższa zmiana polega na  poszerzeniu katalogu osób, od których studenci i doktoranci będą mogli brać Read more about KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UG[…]