Info

Rada Doktorantów jest najwyższym organem samorządu doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Celem naszej działalności jest reprezentowanie interesów oraz obrona praw wszystkich doktorantów uczelni. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Kontakt

Rada Doktorantów UG: Przewodniczący RD UG: mgr Piotr Zieliński (Wydział Prawa i Administracji) piotr.zielinski@ug.edu.pl Wnioski o dofinansowania prosimy składać u p. Weroniki Butzy w rektoracie (ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pok. nr 503).

Akty Prawne

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim Regulamin Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego Regulamin Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Regulamin przyznawania Nagród Rektora dla Doktorantów Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego Regulamin Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Linki

  Strona internetowa Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Główna Szkolnictwa Wyższego Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego Trójmiejskie Porozumienie Doktorantów Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich Krajowa Reprezentacja Doktorantów Baza Konferencji Naukowych i Branżowych Narodowe Centrum Nauki Zespół Podeszfa Regulaminy – strona Uniwersytetu Gdańskiego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju